Zafirah

Styly orientálního tance


Oblast, ve které má orientální tanec svůj původ, zahrnuje území od Indie, přes Afriku, až po Španělsko….má mnoho druhů a variací, a každá z nich odráží kulturu daného státu z něhož pochází.

Kabaretní styl
- Nejčastěji viditelný a nejvíce prezentovaný druh tance.
- Jako doplňky se používají závoje, činelky, šavle, svíčky, květiny či dokonce živí hadi.
Folklorní tance
- Lidové tance, typické pro každý stát či oblast Orientu.
- V současné době je možno vidět i jejich zmodernizovanou - kabaretní podobu, např.: tanec s hůlkou, tanec se svícnem...
American Tribal

pochází z USA, je to nejmladší druh orientálního tance. Jedná se o etnický tanec, který vznikl smícháním různých tanečních stylů. Tančí se většinou v širokých sukních a kalhotách. Typické jsou turbany a množství masivních stříbrných šperků.

Perský tanec

působí spíš jako balet. Je to původně duchovní tanec, téměř se nevyskytují pohyby boky. Důležité jsou hlavně pohyby rukou a výraz. Tanečnice má oblečen dlouhý zdobený kabátec a široké kalhoty.

Klasické indické tance

mají odlišnou podobu podle toho, ze které části Indie pocházejí. Společných znakem všech je důraz na výraz a přesnost předváděných gest. Často se jedná o „vyprávění příběhů“, které mají svůj původ v mytologii nebo náboženství. Kostýmy jsou různé dle stylu prezentovaného tance.

Bollywood

je efektní moderní tanec prezentovaný v indických filmech. Jedná se o spojení klasického indického a jakéhokoliv moderního tance. Jako kostýmy je k vidění současné oblečení i klasické indické oděvy jako sárí, polosárí či pandžábí. Vše v rozmanitých barvách s množstvím třpytivých doplňků.

Fantasy Orient

je velmi často prezentován v Evropě a Americe. Zahrnuje jakýkoliv taneční projev s větším či menším podílem orientálního tance. V podstatě se sem dá zařadit vše, co není klasický kabaretní či folklorní tanec. Většinou se jedná o kombinace kabaretního orientálního tance s jinými tanečními styly, např. indicko-arabský mix, arabské flamenko, samba-orient… Velmi oblíbené jsou tance s efektními pomůckami jako jsou Isis wings, závoje, šavle, svícny nebo ohňové vějíře.