Zafirah

Obecné podmínky pro kurzy TŠ Zafirah


 1. Výuka probíhá formou kurzů z důvodu návaznosti a postupného rozvíjení znalostí a dovedností.
 2. Místo v kurzu si můžete rezervovat telefonicky nebo e-mailem.
 3. Nemůžete-li do kurzu začít chodit, informujte o tom prosím předem, aby Vaše místo mohlo být nabídnuto jiné zájemkyni.
  Pokud bez omluvy nepřijdete na první hodinu, propadá Vaše rezervace ve prospěch náhradnice.
 4. Platí se celá částka kurzovného předem, převodem na účet.
 5. Můžete si zaplatit 1 lekci na zkoušku, nicméně v tomto případě Vám pak nemůžeme místo v kurzu rezervovat. Tato varianta je vhodná pouze pro zkušené tanečnice, a není to ta nejlevnější...
 6. Do kurzu, který už běží, se můžete přihlásit pokud je v něm volné místo.
  V tomto případě hradíte poměrnou část kurzovného od lekce, ve které jste nastoupily, do konce kurzu.
 7. Vracet kurzovné za hodiny, které zameškáte z Vašich osobních důvodů, není v možnostech taneční školy.
  Po domluvě s lektorkou si je můžete nahradit v jiném kurzu.
 8. V případě dlouhodobé nemoci či úrazu lze vrátit poměrnou částku kurzovného (cca 50%), a to pouze na základě předložení lékařského potvrzení.
 9. Nevybrané lekce se nepřevádí do dalšího běhu kurzů.
 10. Hodiny, které odpadnou ze strany taneční školy, budou odučeny v náhradním termínu.
 11. Veškerá účast na kurzech po předchozí domluvě s lektorkou.
 12. Za svůj zdravotní stav si odpovídá kurzistka sama.
 13. Těhotenství, úrazy a závažné zdravotní problémy hlaste ve vlastním zájmu lektorce.