Zafirah

Fantasy a fúzní styly orientálního tance a taneční pomůcky


 Různé fantasy a fúze bývají docela často příznivci klasického raks sharki či folkloru odsuzovány a zatracovány coby deformace a zkažení orientálního tance. Většinou jde ale jen o špatnou prezentaci – pokud se řekne např. „ klasické egyptské raks sharki“, není nutné většinou už nic víc vysvětlovat. Pokud se ale v případě fantasy nevysvětlí, co tanečnice tančí, může to pak vzbudit značné rozpaky či nelibost publika (převážně toho odborného). Slyšela jsem názor, že stačí dát za název tance slovo „fusion“, a už můžete splácat dohromady a zatančit, co chcete…s tímto nesouhlasím. Každá tanečnice, která vymyslí svoje fantasy nebo svoji fúzi, by měla vědět, z čeho vychází, jakou hudbu a proč použila, a co chce daným vystoupením sdělit. V neklasických tanečních stylech by se měl dát daleko větší důraz na patřičný kostým, doplňky, pomůcky, choreografii a scénu celkově, aby tanec vyzněl tak, jak bylo zamýšleno…a ona myšlenka by také měla být dobře vysvětlena dopředu moderátorem či tanečnicí samotnou. Zkrátka“ fantasy“ nebo „fusion“ by nemělo být výsledkem nedostatečné a špatné taneční techniky nebo neznalostí interpretky, jinak z toho vznikne pouze znouzectnost, nikoliv silný umělecký zážitek.
Nebudu zde popisovat či škatulkovat jednotlivé styly, poněvadž si myslím, že to z podstaty věci ani není možné. Jako "orient fusion" nebo "orient fantasy" se dá označit jakýkoliv tanec, který používá více či méně prvky klasického orientálního tance. Mezi nejznámější oblasti patří: „latino-orient“, „Tribal Fusion“, „Gothic Bellydance“ a nejrůznější divadelní či scénická zpracování.
Je třeba říci, že fantasy neznamená pouze tanec s rekvizitami. Jde o celkové pojetí, vyznění, souhru osobnosti a image tanečnice, hudby, tance, prostředí... a také tanečních pomůcek a různých rekvizit.
 
Něco málo o nejčastěji užívaných tanečních pomůckách (vynechávám ty, které se užívají převážně ve folklorních či klasických tancích):

Závoje
                Tanec se závojem, tj. ve smyslu „závojové“ prvky, nejen pouze vstup – odhození,    vpravili do orientálního tance Evropané. Proto se tento tanec taky nejlépe tančí na neorientální svižnější hudbu (já osobně mám nejradši valčíkový rytmus). Tanečnice používá 1 až ? závojů, tanec se 2 a více závoji vyžaduje již určitou zručnost a též sílu v pažích. Pověstný „tanec sedmi závojů“ mně nijak neuchvátil, protože v podání, jak jsem ho viděla já, mi interpretka připomínala spíše postupně se rozmotávající kuklu, která normálně tančit zvládala až tehdy, když na sobě neměla namotaný ani jeden závoj…někdy méně znamená více…
Závoje většinou bývají šifonové nebo hedvábné. Hedvábí je při složitějších figurách hůře zvladatelné, proto doporučuji hlavně tanečnicím, které rády adrenalinové zážitky…
 
ISIS Wings
                Křídla bohyně Isis – veliký, efektní, plisovaný kus látky, zpracovaný do podoby křídel, připevněný kolem krku či na pažích. Často se užívají též v úvodu r. sharki místo závoje. Některé tanečnice je považují za efekt sám o sobě, a pouze s nimi chodí anebo stojí a pracují trupem – je to také cesta, ale myslím, že tato pomůcka má daleko větší možnosti, než pouhé „mávání“ (které ovšem, hlavně v případě dobře sladěné skupiny, vypadá velice dobře).
Některé tanečnice užívají vícero křídel zároveň, někdy různých velikostí.
 
Vějíře
                Vějíře látkové, péřové, s hedvábným „praporem“…jsou užívány ve španělsky, čínsky nebo jinak laděných vystoupeních, veliké z pštrosích per jsou typické pro tanec ve stylu burlesque. Záleží na konkrétním vstupu či zpracování. Používání vějíře většinou nevyžaduje žádnou speciální techniku, ale opět pozor na neposlušné hedvábí.
 
 
Oheň
                Oheň efektní, magický, divoký a nebezpečný…do orientálního tance se dostal jednak z vystoupení kejklířů a fakírů, jednak z Indie (kde má ale hlubší tradiční a duchovní význam, než pouhý světelný efekt). Oheň může mít různé podoby s různým stupněm náročnosti – od svíček, přes vějíře, až po řetězy či biče. Ne každá tanečnice má na tanec s ohněm dostatek odvahy. Nejde ale pouze o odvahu, ale i o dobrou techniku a zručnost, vždy musí být zajištěna bezpečnostní opatření, protože v případě nějaké nehody zde může jít opravdu o život. S ohněm nejčastěji pracují tanečnice tribal stylu.
Někdy se místo ohňových řetězů používají lanka, na jejichž konci jsou připevněny barevné látkové fáborky nebo prapory.
 
Šavle
                Šavle lze použít ve folklorních tancích, i fúzních tancích. Záleží na typu šavle, ladění daného vstupu a kondici tanečnice – vstupy bývají zpracovány temperamentně s náznakem boje, jiné jsou založeny na balancování šavle na různých částech těla. Některé tanečnice používají 2 i více šavlí zároveň. Někdy jsou užívány i jiné chladné zbraně, to už je ale hlavně o osobní specializaci.
 
Třpytky, konfety, voda
                Pro dokreslení daného vystoupení a zajištění si „filmových“ efektů sami sobě, se dá po podiu něco sypat, cákat, tahat, záleží na fantazii. Ovšem použití těchto pomůcek by mělo být předem domluvené s organizátorem, aby vás následně neproklínal a nedal vám k úhradě např. promáčený koberec nebo jste nemusely po skončení vystoupení osobně zametat podlahu v sále…
 
Hadi a jiná zvěř
                Had je v tanci využíván hlavně coby mystický prvek, vycházející z tajů starověkých kultur. Využívání hadů by nemělo hraničit s týráním, tanečnice by měla znát fyziologii a potřeby zvířete a umět s ním pracovat…aby to ve zdraví přežila jak ona, tak had.
Psi, kočky, papoušci či velbloudi jsou neobvyklí, ale ne zcela nevyužívaní, jedná se většinou o humorná, spíše kabaretně laděná čísla.
 
Cokoliv jiného
                Sochy, květiny, zrcadla, židle, kotlíky, lebky, křišťálové koule…zkrátka cokoliv, co dokreslí a ozvláštní dané vystoupení. Tyto pomůcky jsou nejčastější v divadelních a scénických prezentacích orientálního tance. Využití netradičních pomůcek by mělo být promyšlené a technicky dotažené, aby opravdu bylo ku prospěchu a zvýšení efektu, nikoliv způsobující rozpaky a nepochopení.

Na závěr pár zajímavých odkazů:

Ayshe – specialistka na tanec s Isis Wings
Isidora Bushkovski – různé kombinace, převážně kabaretního směru
Princess Farhana – raks sharki a burlesque
Enussah – raks sharki a moderní kombinace
Venus Uprising - seskupení tanečnic zabývajících se fantasy styly

Bellydance Superstars – seskupení amerických tanečních hvězd různých stylů
Gothic Fusion - viz. článek