Zafirah

Bohové starověkého Egypta


Tak složitý a rozmanitý systém bohů a démonů nenalezneme jinde, než ve starověkém Egyptě. Legendy a báje jsou ve většině případů tak zamotané, že i odborníci mají problém jim rozumět. Největší podíl na těchto složitostech mají egyptští kněží, kteří si s posvátnými postavami a jejich osudy pohrávali dle potřeby vlastní, či vůle panovníka, který právě nastoupil na trůn. Tak se měnil otec v syna a syn v otce, vyměňovali se rodiče, jindy se několik jednotlivých bohů spojilo v jednu osobu. V průběhu historie se měnil i význam a postavení božstev. Stejní bohové požívali v různých oblastech Egypta odlišné významnosti. Někteří zanikli, aby byli s odstupem času vzkříšeni, někteří upadli v zapomnění úplně.

K zániku egyptského náboženství přispěli valnou měrou sami kněží - svými věčnými zásahy do osudů božských bytostí, zneuctěním posvátných zvyků, vlastní zkorumpovaností, bojem o moc a majetek a celkovou ztrátou morálky. Tak Egypt ztrácel svá božstva, a jejich místo postupně zaujala jiná náboženství se svými bohy.

Zde je výčet některých egyptských bohů a démonů, o nichž se zachovaly informace ve víceméně jednotné podobě:

Amemait – kříženec lva a krokodýla s krokodýlí hlavou. Účastnil se tzv. obřadu vážení srdce, kdy byl posuzován život zemřelého.

Amon – jeden z nejvyšších bohů, později nejvyšší, který vznikl jako první a jehož podstatu nikdo nezná, stvořitel a pán světa.

Aton – bůh slunce a slunce samotné, za vlády faraona Achnatona prohlášen jediným bohem. Zobrazován jako slunce s množstvím rukou. Pokus o zavedení monoteizmu neměl dlouhé trvání, po Achnatonově smrti opět návrat k mnohobožství.

Anubis (Anup) – bůh mumifikace a pohřebišť, zobrazován v podobě černého šakala.

Eset (Isis) – nejuctívanější bohyně starého Egypta. Byla jakýmsi ideálem ženství. Měla kouzelnou moc, kterou užívala výhradně ke konání dobra.

Hathor – měla mnoho významů, nejdůležitější však byla funkce bohyně lásky. Zobrazována v podobě krávy.

Hor (Horus) – jeden z nejuctívanějších bohů, bůh slunce, nebe, světla a božský vládce Egypta. Je rozlišováno asi 20 Horů, zobrazován jako sokol nebo muž se sokolí hlavou.

Kobra – posvátný had, symbol božské a královské moci, ztělesnění bohyně Vedžo. Známá jako ochránkyně faraona, symbolizovaná čelenkou v podobě vztyčené kobry tzv. uraeus.

Ptah – jeden z nejvyšších bohů, stvořil bohy i vše ostatní, byl patronem umění a řemesel. Zobrazován jako holohlavý muž v přilehlém rouchu.

Re – bůh slunce a slunce samo, jeden z nejvyšších a nejstarších bohů. Zobrazován nejčastěji jako muž se sokolí hlavou a nad ní sluneční kotouč.

Sutech (Set) – bůh pouště, bouří a moře, představoval ničivé přírodní síly. Postupně se stal bohem zla a chaosu. Má mnoho podob – např. pes, prase, krokodýl.

Thovt – bůh moudrosti a učenosti, zákonů a písma, uctíván jako bůh měsíce. Daroval lidem řeč, písmo a matematiku. Zobrazován jako ibis nebo pavián.

Usire (Osiris) – bůh mrtvých a podsvětí, jeden z nejstarších a nejrozšířenějších bohů v Egyptě. Na rozdíl od mnohých jiných bohů si udržel původní podobu, je zobrazován jako muž s bílou hornoegyptskou korunou lemovanou pštrosími péry, na bradě má božský vous a v rukou drží berlu a důtky.

Pokud se chcete dozvědět více o kultuře a životě ve starém Egyptě podívejte se na: http://faraon.wz.cz


zpět