Zafirah

A ještě jednou harém...


Pokud Vás zaujalo povídání o harému, tak zde přidávám ještě nějaká doplnění a zajímavosti:

Eunuši
Protože žádný muž nemohl spatřit harém jiného muže, jedinými muži kromě sultána, kteří mohli vstoupit do harému, byli neúplní muži – eunuši. Eunuši byli většinou váleční zajatci nebo otroci, kteří byli vykastrováni ještě před tím, než vstoupili do puberty. Kastrací může být několik druhů – dle rozsahu odstranění mužských pohlavních orgánů.
Bílí eunuši byli většinou křesťané z oblasti Kavkazu, Gruzie a Arménie. Tito eunuši měli většinou provedenou neúplnou kastraci, takže nepřicházeli do styku se ženami z harému, ale měli na starosti palácovou administrativu.
Černí eunuši měli svůj původ většinou v Egyptě, Etiopii a Súdánu. Jejich pohlavní orgány byly většinou zcela odstraněny, proto měli jako jediní přístup k sultánovým ženám. Obstarávali různé ceremonie, jako oslavy narození, svatby, obřízky. Byli těmi, kdo přiváděl vybrané ženy ke sultánovi. Mimo jiné měli za povinnost i trestání zločinů v harému – trest pro obviněné a odsouzené ženy byl takový, že byly zašity do pytle, a vhozeny do Bosporského zálivu.

Roxellana
Ženy, které žily v Harému měly svou hierarchii, a postavení dle oblíbenosti u vládce. Nebyly ale legitimními manželkami, byly pouze prostředkem pro získávání potomstva.
První legitimní sultánovou – jedná se o Süleymana Nádherného (1520 – 1566) - manželkou se stala v 16. století n.l. konkubína Hürrem, známá též pod jménem Roxellana. Sultán jivelmi miloval, a tato dominantní a schopná žena, která měla na sultána obrovský vliv, dokázala využít jeho slabosti – alkoholu a psychické nevyrovnanosti, a osnovala různé intriky, které jí dopomohly k velké moci ve státě. Ve své době byla skutečnou vládkyní říše ona, nikoliv její manžel….
Více o Süleymanovi Nádherném a jeho ženách na: http://www.allaboutturkey.com/suleyman.htm

zpět